ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ

Δημητρίου γούναρη 41 (Καμάρα)
Τηλ. 2310235655 – Θεσσαλονίκη